Regranulujeme

certifikát

Při regranulaci tepelně zpracováváme PET vločky (PET flakes), které jsou pomocí vytlačovacího stroje (extruderu) přetvářeny na taveninu plastu. Vytlačovací stroj (extruder), který v naší společnosti používáme, společně s dalšími zařízeními nahání nastavenou plastovou hmotu k nožové hlavě, kde je rotujícími noži osekána a za pomoci systému podvodní granulace je vytvořen granulát. Obvykle je regranulace koncovým stupněm ekologické recyklace a zpracování plastového odpadu. Regranuláty se díky svým vlastnostem stávají vstupem pro další výrobu, která tak šetří přírodní zdroje. Vzhledem k fluktuaci cen primárních / originálních surovin je regranulát významným substitutem.

Naše plastové regranuláty slouží nadále k výrobě plastových produktů, které tak mohou nést označení „vyrobeno z recyklovaného materiálu“. Výhodou tohoto vstupního materiálu je zajímavá cena a možnost konečný produkt opět recyklovat. Vyrábí se mnoho barevných variant od čirého, kde základní barvou je čirý regranulát, který se následně dobarvuje na požadovanou barvu včetně změny odstínu.