O společnosti

Společnost TOMA RECYCLING a. s. vznikla v roce 2015 jako dceřiná společnost TOMA a.s., která je součástí koncernu PROSPERITA holding a.s.

TOMA RECYCLING a. s. byla založena za účelem rozšíření aktivit holdingu v oblasti zpracování a nakládání s odpady. 

Životní prostředí:

Pro naši společnost je ochrana životního prostředí zásadní priorita. Recyklací plastových materiálů minimalizujeme dopad na životní prostředí. Při našem procesu se neustále snažíme chovat hospodárně a optimalizovat výrobní proces se současnou minimalizací produkce druhotných odpadů. Ve společnosti TOMA RECYCLING a. s. se uplatňuje systém interních auditů, jejíchž výsledky pak slouží pro plánování a zlepšování jak systémových složek, tak i technického stavu zařízení určených k ochraně životního prostředí.