Recyklujeme

certifikát

V našem procesu recyklace je recyklovaný PET materiál (PET lahve, odpady) cíleně přetvářen z nepoužitelného odpadu na druhotnou vstupní surovinu PET vločky (PET flakes), kterou je možno používat při další výrobě nebo tento polotovar regranulovat. Naše recyklace umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a významně snižuje zátěž životního prostředí.

 Stupně recyklace:

  1. Sběr PET lahví
  2. Třídění a adjustace PET lahví, separace jiných odpadů
  3. Drcení PET lahví
  4. Mytí a čištění nadrceného PET odpadu, odstranění lepidla
  5. Separace příměsí, etiket a HDPE
  6. Výroba PET Flakes
  7. Zpracování PET Flakes na PET granulát (regranulace)