Aktuality

Sdružení ADAMV měsíci září se vedení společnosti TOMA RECYCLING, a.s. rozhodlo podpořit finančním darem havířovský zájmový spolek, sdružující autistické děti a jejich rodiče.

Sdružení ADAM – autistické děti a my sdružuje 120 rodin s dětmi s autismem a svými aktivitami pomáhají nejen dětem, ale i rodičům překonávat obavy a strach z běžného života. Spolek ADAM pořádá zajímavé akce, příměstské tábory, terapeutické pobyty, výlety a individuální terapie, díky nimž se daří dětem překonávat životní nástrahy a rodičům sdílet své životní zkušenosti.

Finanční dar ve výši Kč 5.000,- bude použit na zakoupení rehabilitačních a terapeutických pomůcek.